மார்க்சிய தத்துவப் பார்வை

தொடர்-16 : சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் – என். குணசேகரன்

பாலின சமத்துவத்திற்கு எது தடை? இன்றைய நவீன உலகின் பெரிய குறைபாடு எதுவென்றால்,பாலின சமத்துவம் இன்னமும் எட்டப்படவில்லை என்பதுதான்.பாலின சமத்துவ இலக்கை அடைவதற்கான பாதையில் உலகம் முன்னேறி…

Read More