க.மோகனரங்கனின் “மீகாமம்”

கவிதைகள் வாசிப்பது என்பது மனதிற்கு ஒரு இதமான அனுபவத்தை எப்போதுமே தரும். குறுங்கவிதைகளானாலும் சரி, நெடுங்கவிதைகளானாலும் சரி, அதனுள் பொதிந்த அர்த்தம் நம்மை தொடர்ந்து அந்த கவிதையினை…

Read More