முனைவர் எ. பாவலன்

அரசியல் வானில் மின்னும் பொதுவுடமை கவிஞர் தமிழ் ஒளி – முனைவர் எ. பாவலன்

விஜயரங்கம் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட கவிஞர் தமிழ் ஒளி தமிழ்க் கவிதை வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத ஓர் ஆளுமை. அவர் ஓர் இயற்கைக் கவிஞர். பாரதி, பாரதிதாசனுக்கு…

Read More

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி – முனைவர் எ. பாவலன்

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி தற்கால தமிழக வரலாற்றையோ? இலக்கிய வரலாற்றையோ? எழுத முற்படும் வரலாற்று ஆய்வாளராகவோ? படைப்பிலக்கியவாதியாகவோ? யாராக இருந்தாலும் அன்புடன்…

Read More