ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – நசீபு – பா.கெ.கௌசல்யா

தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் சேர்ந்த அக்குபங்சர் மருத்துவரும், கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சரின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரான, தோழர் அராபத் உமரின் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்புதான் நசீபு. குறைந்த…

Read More