மு.ஜெரோஷா ஹைக்கூ கவிதைகள்

1. இறந்த பின்னும் உயிர் வாழும் அதிசயம் தாஜ்மகால் 2. சோற்றுடன் நிலவையும் பிசைந்து ஊட்டியதால் ஆனது பிறைநிலா 3. அறுபடாமலேயே ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது ஒற்றைக் கால்…

Read More