ஹைக்கூ மாதம் – “மு.முபாரகின் ஹைக்கூ கவிதைகள் “

எல்லா இடங்களும் வறட்சி எங்கு விதைப்பது… மனித நேயத்தை! இரவு பகல் பார்ப்பதில்லை பட்டினி கிடக்கும் வயிறு! பிறந்தவுடன் இறந்து விடுகிறது போலி மனிதர்கள் மீதான நம்பிக்கை!…

Read More