மு.முருகேஷின் “தமிழ் ஹைகூ அப்துல் ரகுமான் முதல் மித்ரா வரை”

தமிழ் கவிதை உலகம் சங்கத்தமிழ் துவங்கி நவீன வாமன வடிவமான ஹைகூ கவிதை வரை யாவற்றையும் திறந்த மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. ஓரடியில் அவ்வை, ஈரடியில் வள்ளுவர், மூவடியில்…

Read More