“மூங்கிலில் துளை தேடும் காற்று”

சு.இளவரசி எழுதிய “மூங்கிலில் துளை தேடும் காற்று” – நூலறிமுகம்

இசையின் சித்திரங்கள் வீரம் மட்டுமல்ல, கவிதையும், கலையும் செறிந்த செம்மண் பூமி சிவகங்கை; செறிவுமிக்க இலக்கிய படைப்புகள் நூலாக மலர்ந்த தேவ வனம். கவிஞர் அப்துல் ரகுமான்…

Read More