மூன்று சிறுவர்கள்

கவிதை : மூன்று சிறுவர்கள் – க.புனிதன்

மூன்று சிறுவர்கள் மூன்று பேர் விளையாடும் கால்பந்து விளையாட்டில் எதிரே நான்காவதாய் ஒருவர் நிற்பதாய் கற்பனை செய்து கொண்டு பந்தை உதைக்கும் சிறுவன் பெயர் ஓஷோ உலகை…

Read More