மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ். விஸ்வநாதனின் “நான் ஒரு ரசிகன்”

கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள எலப்புள்ளி கிராமத்தில் பிறந்த, எம்(மனையங்கத்து ஹவுஸ்)எஸ்( அப்பா சுப்பிரமணியன் நாயர், அம்மா நாணிக் குட்டி நாராயணி) விஸ்வநாதனின் வாழ்வு குறித்த…

Read More