எஸ். ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ரயில் நிலையங்களின் தோழமைகள் – நூல் அறிமுகம்

தோழர் பகவதி அவர்களின் அலுவலகப் பணி (நியூ இந்தியா அஸ்ஸுரன்ஸ்) ஓய்வு நிகழ்வில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கு பரிசாக அளித்த புத்தகம் இது. மதுரை – சென்னை ரயில் பயணத்தில்…

Read More