ஹைக்கூ மாதம் – “ராஜூ ஆரோக்கியசாமி ஹைக்கூ கவிதைகள் “

1 மறையும் சூரியன் வெளிச்சத்தைத் திருடிச் செல்கிறது மலைகளுக்கிடையே மாலை 2 தங்கக் கதிர்கள் அன்பாக உலகத்தை அரவணைக்கிறது மெதுவாய் மலரும் மாலை 3 நீளும் நிழல்கள்…

Read More