ராபர்ட் கனிகல் எழுதிய “அனந்தத்தை அறிந்தவன் (மாமேதை ராமானுஜனின் வாழ்க்கை) – நூலறிமுகம்

1987ஆம் ஆண்டு (ராமானுஜம் நூற்றாண்டு) தினமணி நாளிதழின் ஞாயிறு இணைப்பான தினமணி கதிரில் ‘ரகமி’ என்றழைக்கப்பட்ட ரங்கசாமி, ‘கணிதமேதை ராமானுஜன் வரலாறு’ என்னும் தலைப்பில் தொடர் ஒன்றை…

Read More