ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – நீலப்பூ – ரா. பி. சகேஷ் சந்தியா

கூட்டு மனசாட்சியை கேள்வி கேட்கும் நீலப்பூ விஷ்ணுபுரம் சரவணன் எழுதிய நீலப்பூ நாவல் வாசிப்பு நம் கூட்டு மனசாட்சியை கேள்வி கேட்கக் கூடியது. நாம் வாழும் சமூகம்…

Read More