ரொக்கேயா பேகம்

  • ரொக்கேயோ பேகமின் “சுல்தானாவின் கனவு”

    ரொக்கேயோ பேகமின் “சுல்தானாவின் கனவு”

      இந்தியாவின் முதல் பெண்ணிய அறிவியல் புனைக்கதை நூல் என்றும் ஆசியாவிலேயே இதுதான் முதல் படைப்பு என்ற கருத்தும் கொண்ட நூல் தான் இது. 1905ல் இந்தியன் லேடீஸ் மேகசின் என்னும் இதழில் வந்த கதை தான் இது. அப்பவே மேகத்திலிருந்து நேரடியாக தண்ணீர் பிடிக்கும் சிந்தனை, சமையலுக்கு…