லெனின்

  •  அரசும் புரட்சியும் – எஸ்.வி.ராஜதுரை

     அரசும் புரட்சியும் – எஸ்.வி.ராஜதுரை

      லெனினின் நூற்றாண்டு நினைவு போற்றப்படும் இந்த ஆண்டில் அவரிடமிருந்து கம்யூனிஸ்டுகள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியவை ஏராளம். அவரது மிகச் சிறந்த படைப்புகள் சிலவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை இளம் தலைமுறைக் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் கடமை. அவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணிக்கு முன்னெடுத்துக்காட்டாக அவரது நூலொன்றைப் பற்றிய…

  • அத்தியாயம் 32: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

    அத்தியாயம் 32: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

          பெண் விடுதலைக்கு அடித்தளம் புரட்சிக்கு முந்தைய ரஷ்யாவில் பெண்கள் சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும் விலங்கினங்களை விட மோசமான அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டார்கள். 16, 17 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஸார் மன்னர் பரம்பரை ஆண்களும், பிரபுத்துவ வர்க்க ஆண்களும், தங்கள் குடும்பப் பெண்களையும் சரி, சமூகத்தின் ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கங்களைச்…