வசந்த் பாரதி

கட்டுரை : “பராசக்தி“ தமிழ் சினிமாவும் பெண்களும் – வசந்த் பாரதி

சினிமா எனும் கலைவடிவம் நாடகக்கலையின் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி என்று கூறும்போது அதில் நாடகத் தன்மையின் அத்தனை அம்சங்களும் அதனுள் உள்ளடங்கியிருக்கும். ஒரு கதை மற்றும் அந்த…

Read More