ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – குருதி ஆட்டம் – சந்தோஷ்

உலகின் பெரும்பகுதியை தங்களின் அடிமையாய் மாற்றி நூறாண்டுகளுக்கு மேலாய் ஆட்சி செய்த வெள்ளையர்கள், யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாத அளவிற்கு மாறியது அவர்கள் கொண்ட ஆயுதங்களால் மட்டுமல்ல, நம்முடனே…

Read More