வைரமுத்துவின் “மகா கவிதை” (நூலறிமுகம்)

“மகா கவிதை” ஓர் அறிவியல் களஞ்சியம் திரைப்படப்பாடல்கள், கவிதைகள் மட்டுமல்லாது நாவல், சிறுகதை, கட்டுரை என்று அனைத்து இலக்கிய வகைமைகளிலும் தடம்பதித்து வைரமுத்து சாதனைகள் புரிந்து வருகிறார்.…

Read More