ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – எளிது எளிது ஞான விடுதலை மிகவும் எளிது – ஸ்ரீ பகவத்

மதச்சார்பற்ற மார்க்கம் ஒன்று இன்றைய நவீன 21ம் நூற்றாண்டில், மக்கள் எதையோ ஒன்றை நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் தேடிக்கொண்டு ஒரு மாயா சுழலில் சிக்கி, சிக்கியதே தெரியாமல் அந்த…

Read More