நூலறிமுகம்: “மரிச்ஜாப்பி” – இரா.சண்முகசாமி

இந்நூலை வாசிக்கும் யார் ஒருவரும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், நடுநிலையாளர்கள், சமூக செயல்பாட்டாளர்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்,’அரசியலில் விருப்பம் இல்லை’ என்று கூறுவோர் போன்றவர்கள் யார் என்பதை…

Read More