2-deoxy-D-glucose

புதிய கோவிட் மருந்து: 2 டிஜி (2-deoxy-D-glucose) நன்மையும் சில கேள்விகளும் – பொ. இராஜமாணிக்கம்

இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் கோவிட் 19 நோயாளிகளுக்கு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (டிஆர்டிஓ) அமைப்பு தயாரித்துள்ள ஒரு மருந்திற்கு அவசரப் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளனர்.…

Read More