A Beautiful Mind

கல்கி 2898 AD: செயற்கை நுண்ணறிவும் சினிமாவும்

கல்கி 2898 AD: செயற்கை நுண்ணறிவும் சினிமாவும் மதங்களை அறிவியல் பயன்படுத்தப் போகிறதோ இல்லையோ அறிவியலை பயன்படுத்தி மதங்கள் புதிய அவதாரங்களை அறிவிக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும்…

Read More