இசை என்னும் அரசியல் (உள்ளுணர்வு இசை!) -19 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (உள்ளுணர்வு இசை!) -19 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  இந்த மாதிரி இசை போதனையின் குறித்து பேசுகிற பகுதிகளைவிட ஒரு வேளை மிக முக்கியமானது என்னவென்றால். இசை கேட்கும் முறை பற்றிய பொதுவான மனப்பான்மை. மரியாதையுடனும் புரிந்துக்கொண்டு  அதைப் பற்றிய சரியான அறிவுடனும் கேட்க வேண்டும்.  இசையில் உணர்ச்சிப்பெருக்கில் மிகவும்…
இசை என்னும் அரசியல் (நாட்டுப்புற நாடக இசை) -18 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (நாட்டுப்புற நாடக இசை) -18 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  தமிழகத்தின் மிகப்பழமையான அரங்கக்கலை வடிவம் தெருக்கூத்து ஆகும். இயல், இசை, நாடகம் மூன்றையும் ஒருங்கே நிகழ்த்தக்கூடிய பண்பாட்டு வடிவம் ஆனால் தெருக்களையே ஆடுகளமாகக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படுவதால் தெருக்கூத்து எனப் பெயர் பெற்றது. ஒரு கதையைப் பாடியும் ஆடியும் உரையாடியும் நடித்து…
இசை என்னும் அரசியல் (இசையில் ஆகா சிறந்த மாற்றம் எது ? ) -17 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (இசையில் ஆகா சிறந்த மாற்றம் எது ? ) -17 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  சமூகத்தின் நிலைப்பாடுகள் "சமூகத்தில் காணப்படுகிற ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதற்கு இங்கே ஒரு இசை வடிவம் தேவைப்படுகிறது". இரண்டு செய்திகளை இச்சமூகம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது.  1.சமூகப் புறக்கணிப்பு,  2.சமூக கட்டுப்பாடு.  இவை இரண்டும் இன்றி எந்த ஒரு செயலையும் புதிதாக சமூகத்தின்…
இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல் 2) -16 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல் 2) -16 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  "ஒரு மனிதன் பிறக்கின்ற பொழுது சாதி என்ற முத்திரையோடு பிறக்கின்றான், அவன் விரும்பினாலும் விரு பாவிட்டாலும், அவன் பிறந்த சாதியை அவன் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது".ஆனால் ஒரு இனக்குழுவின் கையில் இருந்த இசை மரபும் அப்படித்தான் இருக்க முடியம். இசை தூய்மையை,…
இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல்!) -15 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (பறை பேசும் அரசியல்!) -15 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  சங்க இலக்கியங்களில் பறை, 'பறை' என்ற சொல் பேச்சைக் குறிப்பதாகும். 'பேசு' எனப்பொருள்படும் 'அறை' என்ற சொல்லினின்று 'பறை' தோன்றியது. (நன்னூல் : 458). பேசுவதை இசைக்கவல்ல தாளக் கருவி 'பறை' எனப்பட்டது. பன்னெடுங்கால வரலாற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள பறை,…
இசை என்னும் அரசியல் (பழங்குடிகளின் தனித்துவ இசை !) -14 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (பழங்குடிகளின் தனித்துவ இசை !) -14 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓசைகளின் வழியே ஒரு இசை பிறக்கிறது. அவை கருவிகளின் வழியே இசைக்கப்படும் போது வெவ்வேறு முறைகளில் இசையாய்  உண்டாக்கப்படுகிறது. இசை கேள்விக்கான பதில்கள் , மக்களின் உணர்வுகள், இசைக்கருவிகளின் வழியே வெளிப்படுத்துவது இசையின்  இயல்பு. இசைக்கருவிகளின் வடிவங்களை ஏற்ப…
இசை என்னும் அரசியல் (கானா இசை அரசியல்!) -12 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (கானா இசை அரசியல்!) -12 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  இசை பற்றிய சொற்களும், இசையும், விமர்சனம் என்னும் உரைகளால் பாதிக்கப்பட்ட கலாச்சார பணி என்பது பல்வேறு நூல்களால், இதழ்களால், செய்தித்தாள் பதிப்பவர்கள், தொலைக்காட்சி, வானொலி நிகழ்ச்சிகள் கச்சேரி, இடையில் நடைபெறும் உரையாடல்கள், வார்த்தைகள் சொற்கள் பற்றிய பணியை  முன் வைத்து…
இசை என்னும் அரசியல் (இசை நேர்மை அரசியல்!) -11 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (இசை நேர்மை அரசியல்!) -11 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  இசையின் நேர்மை என்பதையெல்லாம் இசை என்பதன் பல அடுக்கு அர்த்தங்களை கொண்டதாகும், வளர்ந்த சமூகத்தில் உங்களுக்கான இடத்தை நிரப்பும் போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருத்தல் மட்டுமே சாத்தியமாகும் . அதனால் தான் இசையை அதற்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது . …
இசை என்னும் அரசியல் (இசையின் மதிப்பு அரசியல்) -10 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

இசை என்னும் அரசியல் (இசையின் மதிப்பு அரசியல்) -10 : மு.வெ.ஆடலரசு, ஆய்வாளர்

  "நான் ஒரு இசைக் கலைஞனாக விரும்புகிறேன்" என்று பொருள்சேர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு என எடுக்கப்பட்ட 1992 இன் பிற்பகுதியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட வணிக விளம்பரம் ஒன்றில் வந்த வாசகம் இது. நாற்காலியில் சாய்ந்து, கனவுலகின்  சிந்தனையில், ஆழ்ந்த பாவனையில் கேட்கும் கருவியைத்…