மண்டியிடாதே! கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

மண்டியிடாதே! கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்
ஹிந்தி எனும் தொந்தரவு
எம்மைவிட்டு நீங்கும் வரை
ஊனுமில்லை உறக்க மில்லை
ஓய்வு கொள்ளப் போவதில்லை!

தந்தை தாயின் முன்னோர்கள்
தந்தத் தமிழ்ச் செல்வமதை
எவனழிப்பான் பார்த்திடுவோம்
எழுந்திடடா தமிழ்ப் புலியே!

மானங்கெட்டு மதியிழந்து
மண்டியிட்டு வாழ்வதென்ன
தமிழ்க்குடியின் பரம்பரையோ?
தரணியிலே முதல் இனமே!

மொழியழிந்தால் வாழ்வழியும்
வாழ்வழிந்தால் இனம் அழியும்
வஞ்சகரின் சூழ்ச்சிதனை
புரிந்து கொண்டால் நாம் உயர்வோம்!

சாதியெனும் சாக்கடைக்குள்
சந்தனந்தான் மணந்திடுமோ?
சாதி விட்டு எழுந்திடடா
சாதிக்கலாம் தமிழ்ப்புலியே!

ஆபத்தடா தமிழ் மொழிக்கு
அறிந்திடாயோ? வரிப்புலியே!
சாபம்விட்ட ஹிந்தியினால் நம்
சரித்திரத்தை அழிப்பாரோ?

கெடும் கெடும் நம்வாழ்வு
கேடுகள் சூழ்ந்தால் பெருந்தாழ்வு
வட குடிகள் வாழ்வதற்காம்
தமிழ்க்குடிகள் சாவதற்கா?

சாதி என்பது வியாதியடா
சமத்துவம் மானுட நீதியடா
தமிழன் என்றால் ஒருசாதி
தயக்கம் என்ன நீ சாதி.

– பாங்கைத் தமிழன்

பெண்(பேராண்)மை கவிதை – பிரியா ஜெயகாந்த்

பெண்(பேராண்)மை கவிதை – பிரியா ஜெயகாந்த்
நிஜத்தினில் சாதித்தேன்
நீ என்
கனவினைக் கலைத்ததால் !

கலைகளில் தேர்ந்தேன்
நீ எனைக்
காலடியில் கிடத்தியதால் !

உரிமைக்குரல் எழுப்பினேன்
நீ என்
உணர்வை உதாசீனப் படுத்தியதால் !

நிமிர்ந்து நின்றேன்
நீ எனை
நிலம் பார்க்கச் சொன்னதால் !

பேச்சாளரானேன்
நீ எனை
மௌனிக்கச் செய்ததால் !

உயர்கல்வி பயின்றேன்
நீ எனை
அடுக்களையில் அடைத்ததால் !

மேடை ஏறினேன்
நீ எனைப்
படியேற விடாததால் !

முன்னேற்றம் அடைந்தேன்
நீ எனைப்
பின்னுக்குத் தள்ளியதால் !

தன்னம்பிக்கை கொண்டேன்
நீ எனைத்
தனித்து விட்டதால் !

தைரியம் கொண்டேன்
நீ எனைத்
தாழ்த்த நினைத்ததால் !

பன்முகத்தன்மை கொண்டேன்
நீ என்
முகவரியை மறைத்ததால் !

சிகரம் தொட துணிந்தேன்
நீ என்
சிறகை ஒடித்ததால் !

சரித்திரம் படைத்தேன்
நீ எனைச்
சதி ஏற்ற துணிந்ததால் !

பேராண்மை கொண்டேன்
நீ என்
பெண்மையைப் பழித்ததால் !

நீ எனை
வார்த்தை உளிகளால்
சிதைக்கச் சிதைக்கச்
சிற்பமானேன்.

பிரியா ஜெயகாந்த்,
சென்னை,
மின்னஞ்சல்: [email protected]