மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: இளம் கருப்பின கவிஞர் அமெந்தா கார்மெனின் கவிதை “The Hill We climb” – தமிழில் இரா.இரமணன்

மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: இளம் கருப்பின கவிஞர் அமெந்தா கார்மெனின் கவிதை “The Hill We climb” – தமிழில் இரா.இரமணன்

கடந்த 21ஆம் தேதி நடைபெற்ற  அமெரிக்க அதிபர் பதவியேற்பில் சிறப்பம்சமே இளம் கருப்பின கவிஞர் அமெந்தா கார்மெனின் கவிதை “The Hill We climb"தான்.  அது தற்போது பிளவுபட்டுள்ள அமெரிக்கா குறித்து நம்பிக்கையோடு எழுதப்பட்ட கவிதை என்றாலும் அது பொதுவாக நம்பிக்கையை…