ஏகாதிபத்தியத்திய எதிர்ப்பு போராளிகள் – பகத்சிங்,சுகதேவ்,ராஜகுரு

இளம் புரட்சியாளர்களின் நாயகனாக போற்றப்படும், தெளிந்த சிந்தனையும்,தீரம் மிக்க போர்குணமும் கொண்ட தோழர் பகத்சிங் அவர்கள், சுகதேவ்,ராஜகுரு என்ற தனது தோழர்களுடன் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிட்ட நாள்…

Read More