கறுப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான இனவெறிக்கு எதிராக அழைப்பு விடுக்கின்ற அமெரிக்க ஹிந்துத்துவா குழுக்கள் இந்தியாவில் மதவெறியை ஆதரிக்கின்றன – ராஜு ராஜகோபால் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

கறுப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான இனவெறிக்கு எதிராக அழைப்பு விடுக்கின்ற அமெரிக்க ஹிந்துத்துவா குழுக்கள் இந்தியாவில் மதவெறியை ஆதரிக்கின்றன – ராஜு ராஜகோபால் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

பித்ருபூமியில் தங்கள் செயல்களை வழிநடத்துவதற்கான தர்மத்திற்கு ஒரு வரையறையைப் பயன்படுத்துகிற அதே நேரத்தில் தங்களுடைய மாத்ருபூமியில் முற்றிலும் மாறுபட்ட வரையறையை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். கேள்வி: முகமதியர்களை எவ்வாறு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளீர்கள்? சாவர்க்கர்: சிறுபான்மையினராக, உங்கள் நீக்ரோக்களின் நிலையில் கேள்வி: முகமதியர்கள் பிரிந்து…