நூல் அறிமுகம்: சி.சரவண கார்த்திகேயனின் “மியாவ்” சிறுகதைகள் – பா.அசோக்குமார்

நூலின் என்னுரையில் ‘மியாவ்’ தலைப்பிற்கான காரணமறிந்த கணமே இந்நூலின் கனம் புலப்படத் தொடங்கியது எனலாம். எழுத்தாளர் சரவண கார்த்திகேயன் அவர்களின் படைப்புகளில் முதலாவதாக அடியேன் வாசிக்கும் நூல்…

Read More