சுதந்திரம் பறிபோகும் சுந்தர தேசம் – அஷுதோஷ் சர்மா (தமிழாக்கம் பேரா.ரமணி)

(ஜம்மு-காஷ்மீரில் புதிய ஊடக கொள்கையினை இந்த கலவர பூமியில் ஊடகப்பணியை அழிக்கிறது. ஏற்கெனவே அங்குள்ள உள்ளூர் ஊடகங்கள் வினைபுரிதலையே மறந்து மறத்துப்போய் நிற்கின்றன — அஷுதோஷ் சர்மா…

Read More