முதல் இந்திய பெண் வேதியலாளர் அசிமா சட்டர்ஜி கட்டுரை – பேரா.சோ.மோகனா

முதல் இந்திய பெண் வேதியலாளர்.-அசிமா சட்டர்ஜி– அசீமா யார் ? அசிமா சாட்டர்ஜி இந்தியாவின் முதல் பெண் வேதி விஞ்ஞானி. (பிறப்பு:23 செப்டம்பர் 1917 – இறப்பு:22…

Read More