பேசும் புத்தகம் | எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் சிறுகதை *மீறல்* | வாசித்தவர்: அஸ்வினி 

சிறுகதையின் பெயர்: மீறல் புத்தகம் : எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் வாசித்தவர்: அஸ்வினி (Ss176) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More