என் வீட்டு வாசலில் கவிதை – இரா.கலையரசி

என் வீட்டு வாசலில் யாரோ? ஒருவர் கதவை தட்டி தரையில் கிசுகிசுத்த குரலில் பேச சோம்பலாய் பட்டுமுடி தவழ வருகிறாள்; அவளது பக்கத்துவீடு என நினைத்து. ஸ்.ஸ்.என்ற…

Read More