நூல் அறிமுகம்: டாக்டர் கோவூரின் “கடவுள் மதக் கட்டுக்கதைகளும் காசு பறிக்கும் சாமியார்களும்” – கி.ரா.சு

கேரள மாநிலம் மிகப்பல பகுத்தறிவாளர்களை ஈன்ற மாநிலம். அவர்களில் ஒருவர்தான் டாக்டர் கோவூர். 1898 ஏப்ரல் 10 அன்று பிறந்த கோவூர் பின்னாட்களில் இலங்கையில் குடியேறினார். அங்கு…

Read More