அந்தப் புன்னகையில் ஆதிரா கவிதை – கயல்விழி

காலத்தின் நெடுஞ்சாலையில் எத்தனையோ ஓட்டங்கள், எத்தனையோ பயணங்கள், முகம் அறியாத பல முகங்கள், அனைத்தும் கடந்து செல்கிறது கானல் நீராய்….. கடந்து செல்லும் பாதையில் இவளும் பயணிக்கிறாள்.…

Read More