நூல் அறிமுகம்: ஆதியூர் அவதானி சரிதம் – ரேகா ஜெயக்குமார்

கொஞ்சம் நாட்களுக்கும் முன்பு வரை தமிழின் முதல் நாவல் என்று யாராவது என்னிடம் இக்கேள்வியை கேட்டு இருந்தால் என் பதில் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை இயற்றிய “பிரதாப…

Read More