நூல் அறிமுகம்: பா. ஜோதி நரசிம்மனின் அத்தியூர் விஜயா – கருப்பு அன்பரசன்

தில்லியில் ஒரு பணிப் பொழுதின் இரவினில் பேருந்து ஒன்றினுள் இளம்பெண்ணுக்கு நிகழ்த்தப்பட்டபாலியல் கொடூரம் என்பது இந்திய நாட்டையே உலுக்கி எடுத்தது.. இந்திய மாநிலங்களின் தலைநகர் எங்கிலும் மெழுகுவத்திகள்…

Read More