உயிரி ஒளிர்வு (ஃபயோலுமினென்சென்ஸ்) – தமிழில்: ஆழிக்ஸ்

கோடைகால இரவில் மின்மினிப் பூச்சிகளின் பிரகாசத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். மின்மினிப் பூச்சிகள் அவற்றின் ஒளிரும் அடிவயிற்றில் ஒரு வேதி வினையின் மூலம் ஒளியை உற்பத்தி செய்யும் செயலானது…

Read More

ஈர்ப்பு குறுங்கதை – மு. ராதிகா விஜய்பாபு

நம்ம பிரிந்துவிடலாம் சிவா உனக்கு ஒரு அசிங்கமான மனைவி அமையட்டும் வாழ்த்துகள் என்று கண்கலங்கி சீதா விடைபெற்றாள். மன பாரத்துடன், ‘போகாத சீதா’ என்று கைகளைப் பிடித்தான்.…

Read More