ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (உழைச்சு சம்பாதிச்ச வடை) – குரல் ஸ்ரீஹரி

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள உழைச்சு சம்பாதிச்ச வடை. கதையினை வாசிப்பவர் ஸ்ரீஹரி.

Read More

சிவப்பு புத்தகத் தினத்தை முன்னிட்டு கற்பனாவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான சோசலிசமும் ஒலிவடிவில்…

கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 1 | குரல் : உ.வாசுகி கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 2 | குரல்…

Read More

சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் குழந்தைகளுக்கான ஒலி வடிவ நூலக பதிவு தொடக்கம் – ராம் குமார்

குழந்தைகளுக்கான ஒலி வடிவ நூலகம் பாரதி புத்தகாலயத்தின் சார்பில், இயல் குரல் கொடை அமைப்பின் தன்னார்வளர்களோடு இணைந்து ‘கதைப்பெட்டி’ என்ற ஒரு புதிய முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை…

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (நன்றியுள்ள பிராணி) – குரல் மணிஷ்

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள நன்றியுள்ள பிராணி. கதையினை வாசிப்பவர் மணிஷ்.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (வெளிச்சத்தை தேடி) – குரல் சஞ்சனா

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள வெளிச்சத்தை தேடி எனும் கதை. கதையினை வாசிப்பவர் சஞ்சனா.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (கரடி சொன்ன சேதி) – குரல் கனிஸ்கா

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள கரடி சொன்ன சேதி எனும் கதை. வாசிப்பவர் கனிஸ்கா.

Read More