இந்தியாவின் கரும்புப் பெண்மணி - ஜானகி அம்மாள் | Janaki Ammal | ஜானகி அம்மாள் | இ. பா. சிந்தன் | Chinthan Ep

இ. பா. சிந்தனின் இந்தியாவின் கரும்புப் பெண்மணி “ஜானகி அம்மாள்” – நூல் அறிமுகம்

புத்தகத்தில் சொல்வதைப் போல "இரும்பு பெண்மணி என்றால் தெரியும், ஆனால் அது என்ன கரும்பு பெண்மணி? இந்த நூலின் தலைப்பைப் பார்த்தவுடன் எல்லோருக்கும் தோன்றும் முதல் கேள்வி இதுவாகத் தான் இருக்கும். உங்களுக்கும் இதே கேள்வி வருகிறதா? இந்தியாவின் இனிப்பான கரும்பைக்…
இ. பா. சிந்தனின் “பல்வங்கர் பலூ” – நூல் அறிமுகம்

இ. பா. சிந்தனின் “பல்வங்கர் பலூ” – நூல் அறிமுகம்

கிரிக்கெட்டை நேசிக்காதவர்களும் விளையாடாதவர்களும் ஒரு சிலரே மற்ற அனைவரும் ஏதோ ஒரு பருவத்தில் விளையாடி இருக்கிறோம். ரசித்துக் கொண்டுதான் இருந்து வருகிறோம். அப்பேற்பட்ட கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது நாள் வரை இந்தியாவின் முதல் கிரிக்கெட் சூப்பர் ஸ்டார் ஆன 'பல்பங்கர் பலூ'…