நூல் அறிமுகம்: எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் “அவளது வீடு” – அன்புக்குமரன்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் புத்தகங்களில் இது நான் வாசிக்கும் மூன்றாவது புத்தகம். அவரின் சிறுகதை தொகுப்பில் “அவளது வீடு” நான் வாசிக்கும் முதல் புத்தகம். எனது இனிய டால்ஸ்டாய்,…

Read More