நூல் அறிமுகம்: சாதத் ஹசன் மண்ட்டோவின் “அவமானம்” – பவன்குமார்

மண்ட்டோ அவர்களின் முக்கியமான 5 சிறுகதைகளும், சில துணுக்குகளும் கொண்ட தொகுப்பு தான் இந்த நூல். மண்ட்டோவின் படைப்புகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினையின்…

Read More