சிறுகதை: அவரவர் மனசு – வசந்ததீபன்

” ஏங்க… சீக்கிரம்…ஓடி வாங்க… ” என்ற என் மனைவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு… கவிதை எழுதிக் கொண்டிருந்த பேனாவையும் , பேப்பரையும் அப்படியே போட்டு விட்டு…

Read More