செல்லுலாய்டின் மாபூமி

காகிதத்தில் ஒளிரும் திரைகள் ஒரு சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு கொண்ட உணர்வை இந்த புத்தக வாசிப்பு நமக்கு அளிக்கின்றது. வித்தியாசமான கதைகள் எளிய மக்களின் வாழ்வியலை…

Read More

தொடர் 22: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

மேற்கு ஐரோப்பிய சினிமா துருக்கிய சினிமா மிகவும் அறிவு ஜீவித்தனமாயிருக்கிறது. மிக மிக எளிமையாகத் தோற்றமளிக்கும் துருக்கிய திரைப்படங்கள் சில மிக மிக ஆழமான பொருள் பொதிந்தவை.…

Read More

தொடர் 19: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்குமுகமாய் கீழை நாடுகளில் ஜப்பானின் கலாச்சாரம் என்று சொன்னவுடன் நினைவுக்கு வருவது அவர்களின் கிமோனாயில் மண்டியிட்டு உட்காருவது, தேநீர் உபசரிப்பு, அழகிய குடை மற்றும் விசிறி, இவையனைத்தும்…

Read More

தொடர் 18: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

கிழக்கு முகமாய் பயாஸ்கோப்காரன் சென்னைக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நங்கூரமடித்து நின்றதும் திரைப்படங்களை தியேட்டர்களிலும், திரைப்படச் சங்கங்களிலும், மாறி மாறி பார்த்து வைக்கும் வாய்ப்புகளையும் அனுபவங்களையும் பெற முடிந்தது.…

Read More