அய். தமிழ்மணியின் தமிழ்க் கவிதையும், தங்கேஸின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்

கவிதை 1 மழைக் காலத்தின் பெரு இடி முழக்கத்தின் ஊடாகவும்.. வேரென வெட்டி மறையும் மின்னல் கோட்டிலும்.. லப்டப் லப்டப் எனப் பெருமழை ஓய்ந்து சொட்டும் துளிகளில்..…

Read More

”பொழுதுகள்” சிறுகதை – அய். தமிழ்மணி

இப்படியொரு பொழுது பென்னிக்கு வந்திருக்கக் கூடாது. என்ன செய்ய வந்துவிட்டது. எப்பவும் பொழுதுகள் விண்ணப்பம் போட்டுவிட்டு வருவதில்லை. இந்த உலகத்தில் யாராலும் எதுவாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத யாருக்கும்…

Read More

அய். தமிழ்மணியின் தமிழ்க் கவிதையும் தங்கேஸின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும்

சின்னதாய் துளிர்த்த தூறலொன்று பொழிந்து கொண்டேயிருக்கிறது எனக்குள் எப்பொழுதும். காந்தப்புலங்களின் ஈர்ப்பாய்.. இதய அலைகள் அவள் எண்ணங்களாகவே படர்ந்துகிடக்கிறது. இதழ் பிரித்து.. “என்னை காதலிக்கிறீங்களா..” என்ற அவள்…

Read More