கடவுளின் தேசத்திலொரு பகல்பொழுது – வே. சங்கர்

எல்லா ஊரும் ஒரே மாதிரிதான். ஆனால், ஒன்றுபோல இல்லை. அன்று அதிகாலைச் சூரியனுக்கு நான் முகம்காட்டியது கடவுளின் தேசத்தில் இருந்துகொண்டுதான். அடர்ந்த மரங்கள் இருந்த இடங்களில் இன்று…

Read More

அறிவியல்ரீதியாகச் செல்லுபடியாகத் தக்கது என்று ஆதாரங்கள் எதுவுமின்றி ஆயுர்வேதம் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்ளக் கூடாது – ஜம்மி என் ராவ் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

2006ஆம் ஆண்டு தான் எழுதிய ‘இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தி காட்ஸ்’ என்ற புத்தகத்தில், எட்வர்ட் லூஸ் நாக்பூருக்கு வெளியே அமைந்துள்ள விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத்தின் மாடுகளிலிருந்து…

Read More