நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் சாத்திரியின் “ஆயுத எழுத்து” – கருப்பு அன்பரசன்

நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் சாத்திரியின் “ஆயுத எழுத்து” – கருப்பு அன்பரசன்

இனவாதிக்கத்தால் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தப்பட்டும்.. மிரட்டப்பட்டும்.. கொலையாக்கப்பட்டும்.. எரியூட்டப்பட்டும்.. காரணமேதுமறியாமல் அப்பாவித் தமிழர்கள் யாழ் நிலத்தின் பேருந்துகளில் இருந்து தலைவேறு முண்டம் வேறாக  குண்டுகளின் வெடிப்பதில் தூக்கியெறிபப்பட்டு கருகிக் கொண்டிருந்த தமிழ் உடல்கள் ஈழத்து இளைஞர்களிடையே இன ஆதிக்கத்திற்கெதிரான ஆயுதம்தாங்கிய போராட்டம்மட்டுமே ஈழத்…
சாத்திரியின் ஆயுத எழுத்து | மதிப்புரை நெல்சன்

சாத்திரியின் ஆயுத எழுத்து | மதிப்புரை நெல்சன்

ஆயுத எழுத்து ஆசிரியர் சாத்திரி வெளியீடு எதிர் புத்தகத்தின் கரு குறித்து "எங்களுக்கான தேசம் அமையும் போது நான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன். என்னைப் போன்றவர்கள் அங்கு வாழ இயலாது அத் தேசத்தில் வறுமை இருக்காது அநாதைகள் இருக்க மாட்டார்கள் பிச்சைக்காரர்கள்…