அய்யனார் ஈடாடி கவிதைகள்

கிருதுமாநதி இழுத்துவந்த மணல் முகடுகளில் ரீங்காரமிட்ட பெருங் கைகளிலிருந்து தப்பி வந்த கண்ணாடி வளையல்களின் பூவண்ணச் சிதறல்கள் நீரற்றுக் கிடந்த நதி நீர் திரளும் பூ நெருப்பாய்…

Read More