நூல் அறிமுகம்: “யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்” – எஸ்.டி.பாலகிருஷ்ணன்

அன்பிற்கினிய தோழர் அழகியபெரியவன் அவர்களுக்கு வணக்கம். தாங்கள் எழுதிய ”யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்” என்ற நாவலைப் படித்தேன். தாங்கள் இந்நூல் குறித்து முகநூலில் பதிவிட்டிருந்தீர்கள். அப்போதே…

Read More

நூல் அறிமுகம்: அழகிய பெரியவன் எழுதிய “யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்” – கருப்பு அன்பரசன்

அரசு அலுவலகம் ஒன்றில் எனது நண்பர் ஒருவர் பணிபுரிந்து வருகிறார் அனைவருக்கும் தோழராக.! அலுவலகத்தில் நடைபெறும் எல்லாவிதமான களப் போராட்டங்களிலும், பிரச்சாரங்களை கொண்டு செல்வதிலும்.. தொழிற்சங்கம் வழிகாட்டும்…

Read More