சிறுகதை: தூங்கா நினைவுகள் – பா.திவ்யா செந்தூரன்

அது ஒரு அமைதி சூழ்ந்த வீடு. பொருட்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் அடுக்கப்பட்டு, சுத்தமாக இருந்தன. தென்றல் காற்று அவ்வப்போது யாரையோ தேடுவதைப் போல வந்து செல்லும்.…

Read More

சிறுகதை: தொடர் பயணம் – B. திவ்யா 

தடதட தடதட வென்று ஓடும் சத்தம் லேசான அதிர்வை ஏற்படுத்தியது. நாடகம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் வனிதா சட்டென்று திரும்பி பார்க்க பூஜா தன் அறைக்கு சென்று தாளிட்டுக் கொண்டாள்…

Read More